Selamat Datang ke Inventori Pokok Padang Terap (e-PPT)

Pengenalan
Logo

Inventori Pokok Padang Terap (e-PPT) merupakan satu sistem yang dibangunkan bagi merekodkan maklumat pokok di sekitar Padang Terap. Sistem ini merupakan Pusat Penyimpanan Maklumat Bersepadu Pokok di Padang Terap. Maklumat asas pokok mudah diperolehi dengan kemudahan kemaskini maklumat menggunakan tablet yang dihubungkan melalui rangkaian telekomunikasi ke pelayan. Pengguna mampu mengemaskini maklumat status pokok dengan lebih cepat dan tepat. Paparan maklumat dalam format GIS juga boleh dicapai melalui internet serta boleh diubah suai mengikut keperluan pengguna.

Data Inventori Pokok
Jumlah Pokok
511
Nilai Pokok (RM)
RM 28,870,426.56
Jumlah Lokasi
13
Spesis Pokok Ditanam
36